Asfaltonderhoud met Retread

Body

Retread

In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten is Retread inmiddels een bekende oplossing voor wegenonderhoud, maar in Nederland is het nog een relatief nieuw fenomeen. PaveCare heeft de onderhoudstechniek in Nederland geïntroduceerd en aangepast naar de lokale situatie. PaveCare weet dan ook waar het om draait bij wegenonderhoud: hinder verminderen. Wij houden levensverlengend wegonderhoud eenvoudig. Die beloftes worden ook met de Retread-techniek waargemaakt.

De Retread-onderhoudstechniek

Retread staat voor het hergebruik van bestaand asfalt, waarbij geen nieuwe grondstoffen worden gebruikt en alles ter plaatse blijft liggen. Het biedt een zeer gunstig milieuprofiel. Met deze onderhoudstechniek wordt het bovenste deel van te behandelen asfalt gerecycled. Het gaat om 100% koude recycling: met beperkte inbreng van energie en grondstoffen krijgen wegen een hoogwaardige update. Retread is uitermate geschikt voor het verbeteren van wegen in het buitengebied, zoals dijkwegen, landbouwwegen, fiets- en voetpaden van gemeenten en waterschappen.

PaveCare verbetert met Retread deze zogenoemde 'lagere orde' wegen. Het zijn dus wegen die in de regel niet veel onderhoud nodig hebben, maar in de loop van de tijd toch de nodige structurele schade kunnen krijgen. Een Retread-laag voorkomt het jaarlijks opstapelen van scheuren of een ad hoc behandeling van beschadigingen. Een voorbeeld is de handmatige aanbreng van freesbanken. Door er op tijd bij te zijn en verminderen van hindern, zorgt PaveCare met Retread voor een duurzame, verlengde levensduur van wegen.

Zo gaat Retread in zijn werk

Ter voorbereiding zoeken wij uit of er voldoende constructiehoogte in het bestaande asfalt is. Er moet, behalve de totale 80 millimeter, een restconstructie zijn van 50-60 millimeter waarop de Retread-laag wordt aangebracht. De bovenste laag is ouder en een in mindere conditie asfaltconstructie. Deze laag wordt daarom gefreesd. Dit freesmaterial wordt direct op het betreffende oppervlak opnieuw aangebracht en achtergelaten. Vervolgens wordt de Retread-laag daadwerkelijk geproduceerd en definitief gewalst ter verdichting.

Met Retread kunt u de asfaltconstructie van lagere orde wegen volledig updaten zonder toevoeging van nieuwe, mineralen grondstoffen. Een mooie afwerking van de asfaltlaag hoort daar uiteraard bij. Het asfalt wordt na enkele weken voorzien van een conventionele oppervlakbehandeling of emulsie asfaltbeton (EAB). Geen hinder meer aan uw wegen én zo goed als nieuw!

 > Graag meer uitleg over Retread en hoe deze onderhoudstechniek precies in zijn werk gaat? Koen Brouns, directeur PaveCare, legt het u graag uit. Bekijk de video hier!

Volgorde Retread techniek

Voordelen Retread

Er zijn diverse voordelen van de Retread-onderhoudstechniek te benoemen. De belangrijkste voordelen sommen we graag op: 

  • Tijdwinst;
  • Nagenoeg geen gebruik van nieuwe grondstoffen;
  • Minder transportbewegingen;
  • 100% hergebruik;
  • Gunstig milieuprofiel (zie grafiek);
  • Geen inzet van warmte-energie (er komt geen asfaltmenginstallatie aan te pas);

Retread scoort 75% milieugunstiger

Arcadis heeft met een quickscan-analyse van milieukostenindicatoren bekeken hoe Retread-asfalt zich verhoudt ten opzichte van andere warmgeproduceerde mengsels. Uit de vergelijking van Retread met conventioneel geproduceerde asfaltproducten blijkt Retread 60% milieugunstiger te scoren. Ook wanneer er gekeken wordt naar CO2 in productie- en aanlegfase scoort Retread 75% (!) beter.

Retread ten opzichte van andere mengsels

Grafiek Retread PaveCare onderhoud wegen milieugunstiger

 

 

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Volg ons op Twitter!

Bestekteksten

Bent u bezig met het ontwerp van een project en bent u op zoek naar de bestektekst van één van onze producten.

Aanvragen