Schadebeelden

Body

PaveCare de schade-expert
Asfalt kan verschillende soorten schade hebben. Daarom heeft PaveCare verschillende soorten reparatieproducten.

 • Rafeling
  Rafeling
  Bij rafeling van het asfalt adviseren we EAB of oppervlakbehandeling. Rafeling ziet eruit als een pokdalig oppervlak en komt doordat de hechting tussen bitumen en steen afneemt. Steentjes laten daardoor los.
   
 • Scheurvorming 
  scheurvorming
  Bij scheurvorming is meestal een scheurvulling voldoende of een oppervlaktebehandeling. Scheurvorming ontstaat als er spanningen in de asfaltconstructie zitten en/of het asfaltbeton niet meer goed draagt. De scheuren kunnen loodrecht en dwars op de lengterichting van de weg liggen of een grillig verloop hebben.
   
 • Craquelé 
  Craquelé
  Bij craquelé vervangen in het merendeel van de situaties de volledige wegdek en in sommige gevallen kunnen we een oppervlakbehandeling toepassen. Dat is afhankelijk van de diepte van de scheuren. Craquelé is een netwerk van lengte- en dwarsscheuren en ontstaat meestal aan het einde van de levensduur van het asfalt.
   
 • Dwarsonvlakheid

  onvlakheid
  Dwarsonvlakheid bestaat in twee vormen; in zeegvorm die duidt op oorzaken dieper in de wegconstructie (onderlagen, fundering en opdrukdeformatie. Dwarsonvlakheid wordt veroorzaakt door: verkeersbelasting
sporend verkeer (in een spoor rijdend), zwakke stabiliteit van asfaltlagen en zwakke fundering
. Dwarsonvlakheid leidt dat in de meeste gevallen tot aquaplaning op een wegdek. Dit heeft invloed op de verkeersveiligheid

 • Stroefheidsproblemen
  stroefheid
  De stroefheid van een wegdek is van grote invloed op de verkeersveiligheid. Om bestuurbaar te blijven moet een voertuig grip hebben op de verharding en daarnaast beperkt een voldoende stroeve weg de remafstand.

De beste onderhoudsmaatregel is afhankelijk van vier aspecten:

 • De soort beschadiging zoals hierboven beschreven
 • Beschikbaar budget
 • Beschikbare tijd
 • Gewenste verlenging van de levensduur van de weg

Wilt u snel een advies? We maken het eenvoudig.
Upload hier uw foto van het asfalt dat u wilt repareren.

 

Advies vragen

Slechts één bestand.
4 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png svg.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Volg ons op Twitter!

Bestekteksten

Bent u bezig met het ontwerp van een project en bent u op zoek naar de bestektekst van één van onze producten.

Aanvragen